Новини Технологии

Субсидия за електромобил при върнат EUR1

0
Please log in or register to do it.

Държавата обмисля най-накрая да стартира програма за подпомагане на покупката на нов електромобил в България. Засега проектът е част от програма “Околна среда” и тепърва предстои да бъде гласуван и одобрен.

Беше публично качен документ описващ подробно мерките които са заложени в програмата, планира се тя да бъде достъпна само при връщане на старо превозно средство. Ще бъде одобрена субсидия само при връщане на кола с екологичен стандарт Евро 1 или по-стар автомобил.

Планирано използване на финансови инструменти – чл. 22, п. 3, буква Г) от РОР.

Видът, обхватът и размерът на ФИ са определени на база анализи и проучвания в
Предварителната оценка на финансовите инструменти за периода 2021-2027г.
Предложеният инструмент е гаранционна схема за финансов лимит –
комбиниран инструмент (БФП и ФИ) в една операция със следните параметри:
предложената сума за комбинираната ФИ по ПОС е 30 млн. евро (дял на ЕС-23,26 евро и национален бюджет – 6,75 млн. евро), от които гаранции 7,10 млн. евро и безвъзмезна помощ 21,47 млн. евро плюс такса за управление от 1,4 млн. евро.
Очакваният ливъридж ефект е 10,7 пъти. Размерът на финансирането към крайните получатели (физически лица) е близо 60 млн. евро. Предложеният размер на стимулите за покупка на нов електромобил е в размер на 30% от стойността му, но не повече от € 6 135.
Структурата на ФИ представлява гаранционно споразумение с финансови посредници с 60% гаранционно покритие (до 18 406 евро) и 20% лимит на загубите.


Какво значи това?
– Това означава че вашият автомобил трябва да е произведен около 1970-1992 година (ретро автомобили) за да бъде обозначен като автомобил Euro 1.

Кой стандарт ми е колата?

Европейският съюз още през 1992 година въвежда екологичния стандарт Евро 1, с цел намаляване на вредните емисии в изгорелите газове на автомобилите. Той е насочен главно към ограничаване на въглеродния окис, въглеводорода, азотните окиси и саждите, които се извърлят в атмосферата от автомобилите. Или по-просто казано всички автомобили, произведени след 1992 година трябва да отговарят на тези норми. За да направите проверка на евро категория на кола, трябва да знаете датата на производство и да я потърсите в следната таблица на стандартите:

 • Евро 1 е въведен на 1 юли 1992 година
 • Евро 2 – на 1 януари 1996 година
 • Евро 3 – на 1 януари 2000 година
 • Евро 4 – на 1 януари 2005 година
 • Евро 5 – на 1 септември 2009 година
 • Евро 5b– само за дизелови двигатели на 1 септември 2011 година
 • Евро 6 стандарт – на 1 септември 2014 година, като той е последен за момента.

В талона на колата също се отбелязва категорията. Ако я няма можете да потърсите удостоверение от търговското представителство на производителя, но тези удостоверения се заплащат, затова при нова регистрация следете категорията да е вписана в талона.

Какъв е ефектът от приложените норми?

Независимо, че мерките се приемат само за произведените нови автомобили, те дават сериозно отражение върху замърсяването с вредни емисии от автомобилите. От прилагането на Евро 1 през 1992 година до днес вредните вещества, изпускани от автомобилите са намалели както следва:

 • Количеството въглероден окис при дизеловите двигатели с 82%, а при бензиновите с 63%.
 • При въглеводородите количеството е намаляло с 50%.
 • Количеството азотни окиси е намаляло с 84%.
 • Спадът на финните прахови частици е 96%.
Terraria продължава да изненадва своите играчи
Fish Filter

Reactions

1
0
0
0
0
0
Already reacted for this post.

Няма никой!